Klienditugi

Klienditugi

Võtke meiega ühendust:


Vajalik eelinfo, et teid kiiremini teenindada

Kui helistate või saadate e-kirja klienditoele, siis palun edastage meile järgnev informatsioon, et võimaldada meil leida kiiremini lahendus teie probleemile:

  1. Toote seerianumber ja mudelinumber
  2. Tarkvara versiooninumber, mis põhjustab probleemi (näiteks: Notebook õppetarkvara 15)
  3. Teie arvuti operatsioonisüsteem ja versioon (näiteks: Windows 8, Mac OS X 10.4.6)
  4. Lühikirjeldus probleemist ja sammud, mida olete juba teinud probleemi lahendamiseks
  5. Lühikirjeldus hilisematest muudatustest teie keskkonnas (näiteks: uus arvuti, kaablite pikendamine, seadmete liigutamine)