MÜÜGITINGIMUSED / KASUTUSLEPING

ETTEVÕTTEST

  • Telda OÜ on 1993. aastal erakapitalil loodud Eesti ettevõte;
  • Telda OÜ tegeleb esitlustehnika, haridus- ja kommunikatsioonitehnoloogia müügi, hoolduse, koolituse ja paigaldusega
  • Telda OÜ klienditugi töötab äripäevadel: 9.30 – 18.00 (GMT +2);
  • Telefon: +372 6622 031;
  • E-post: info@telda.ee;
  • E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul;
  • Teenindame teid eesti ja inglise keeles.

KASUTUSLEPING

Üldsätted

  1. Käesoleva Kasutuslepingu (edaspidi Leping) tingimused kehtivad klientide (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.telda.ee (edaspidi E-pood) omanikfirma Telda OÜ vahel E-poest kaupade (edaspidi Toode, Tooted) ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lepingu tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
  3. Lisaks käesolevale Lepingule reguleerivad Kliendi ja E-poe vahelisi suhteid E-poe hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
  4. E-pood jätab endale õiguse käesoleva Lepingu tingimusi ja Toodete hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, Toodete sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil.
  5. Lepingu tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist E-poes. Kui Klient edastas oma tellimuse enne Lepingu tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud Lepingu tingimused, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesoleva Lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.
  6. E-pood ja Klient soovivad kaubelda käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. E-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud Lepingu tingimustega ja on nendega nõus.

Hinnakiri

  1. E-poes müüdavate Toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 22 %.
  2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest.
  3. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
  4. Tellimuse lõplik maksumus sisaldab Toote/Toodete maksumust, transpordi maksumust ja kõiki antud Lepingu raames Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid makse.
  5. E-pood jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

Ostu sooritamine ja kauba eest tasumine

  1. Tellimuse esitamiseks ning ostu sooritamiseks tuleb Kliendil ennast E-poe kasutajaks registreerida ja E-poe keskkonda sisse logida. Registreerumisel esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud Toodete häireteta kohaletoimetamine ja/või võimalikud tekkivad lisakulutused ja/või -aeg.
  2. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud nupule “Lisa ostukorvi”.
  3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate Toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.
  4. Ostukorvis olevate Toodete tellimuse kinnitamiseks ja ostu vormistamiseks tuleb Kliendil vajutada nupule “Kassa”.

Tellitud kauba eest tasumine:

  1. Krediitkaardiga. Klient suunatakse automaatselt krediitkaardiga maksma. Klient maksab 100% tellimuse summast koheselt peale ostu vormistamist. Peale makse sooritamist saadetakse Kliendile e-posti aadressile automaatselt maksekinnitus, mis on ühtlasi ka tellimuse kinnituseks. Tellimuse täitmist alustatakse ning käesolev Leping loetakse sõlmituks hetkel, mil Kliendi e-posti aadressile maksekinnitus / tellimuse kinnitus saadetakse.
  2. Pangalingiga. Klient suunatakse automaatselt pangalingi kaudu maksma. Klient maksab 100% tellimuse summast koheselt peale ostu vormistamist. Peale maksekorralduse kinnitamist ning “Tagasi kaupmehe juurde” nupule vajutamist, on Kliendi e-posti aadressile automaatselt saadetud maksekinnitus, mis on ühtlasi ka tellimuse kinnituseks. Tellimuse täitmist alustatakse ning käesolev Leping loetakse sõlmituks hetkel, mil Kliendi e-posti aadressile maksekinnitus / tellimuse kinnitus saadetakse.
  3. E-poes on 100%-line tellimuse summa tasumine soovituslik. Klient võib kasutada õigust Toodete ostmiseks 50%-lise ettemaksuga. Selleks peab Klient peale kasutajaks registreerumist, Lepinguga tutvumist ning vajalike Toodete väljavalimist E-poega ühendust võtma, kirjutades aadressile epood@telda.ee. Kliendile väljastatakse 48-tunnise maksetähtajaga ettemaksuarve ning Klient on kohustatud kontrollima, et arvel olevad andmed vastavad tellimusele. Käesolev Leping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmisega hakatakse tegelema hetkest, kui arvel näidatud kogusummast on vastavalt maksetähtajale E-poe arvelduskontole laekunud 50%. Juhul, kui raha maksetähtaja jooksul ei laeku, siis tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse automaatselt. Juhul, kui Klient on tasunud 50% arve kogusummast, toimub teise 50%-lise osamakse tasumine vähemalt 1 (üks) päev enne kauba transpordi teenust osutavale ettevõttele (edaspidi Vedajale) üleandmist.
  4. Enne “Kinnita tellimus" nupule vajutamist on Kliendil võimalik tellimust muuta.
  5. Esitatud tellimust, s.t. kui Kliendile on tellimuse kinnitus e-posti aadressile saadetud, Klient enam muuta ei saa. Muudatuste tegemiseks tuleb hiljemalt päeval, mil E-poe haldaja on Kliendi e-posti aadressile saatnud info Toodete väljastamise aja kohta, saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile epood@telda.ee. Ettemaks tühistatud tellimuse (v.a. transpordikulu) eest tagastatakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Kliendi avalduse E-poeni jõudmisest.
  6. Lepingu sõlmimisest kahe tööpäeva jooksul saadab E-poe haldaja Kliendi e-posti aadressile info Toodete väljastamise aja kohta ning esitab arve tellimuse eest.

Toodete väljastamine ja kohaletoimetamine

  1. E-poe sortimendis olevate Toodete kirjeldused sisaldavad infot nende E-poe laost väljastamise aja kohta:
  2. “Laos” – Tooted, mis on E-poe laos olemas. Kaup väljastatakse kolme tööpäeva jooksul;
  3. “Tarneaeg 1-2 nädalat", Tarneaeg 3-4 nädalat" – Tooted, mis imporditakse vastavalt kliendi tellimusele. Kaup väljastatakse vastavalt näidatud tarneajale;
  4. E-poe haldaja saadab e-posti teel Kliendile Vedaja andmed ning tarne kuupäeva
  5. Kliendi e-posti aadressile saadetud info Toodete väljastamise aja kohta kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Toodete üleandmine Vedajale lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.
  6. E-pood kohustub Klienti Toodete väljastamise aja muutumisest teavitama esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.
  7. Klient on kohustatud E-poodi sihtkoha muutumisest koheselt teavitama. Peale Toodete üleandmist transpordifirmale, pole sihtkoha muutmine enam võimalik.
  8. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. E-pood ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
  9. Tooted antakse Vedaja poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab E-pood üle vaadata Toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab E-pood kaupa mitte vastu võtta. Saatelehte allkirjastades kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
  10. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada Vedajale ning saata informatsioon e-posti aadressile info@telda.ee või helistada kontakttelefonile +372 6622 031.
  11. E-pood on Vedajaga sõlminud lepingu Toodete vedamiseks, kuid sellega ei kaasne E-poe kohustust Tooteid Kliendini toimetada. Toote üleandmise kohustus Kliendile loetakse E-poe jaoks täidetuks kauba üleandmise hetkest Vedajale (VÕS §209, p.4).

Tagastamisõigus

  1. Kliendil on õigus Toode tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a. eritellimus).
  2. Toote tagastamiseks peab Klient esitama kirjalikult taganemisavalduse, millele tuleb märkida: Kliendi nimi ja kontaktandmed; avalduse esitamise kuupäev; soovitame kirja panna ka Toote tagastamise põhjuse; tellimuse kinnituse ja arve number. Tagastatav Toode peab olema kasutamata ning taganemisavaldus peab olema E-poele saadetud kirjalikult aadressil info@telda.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul.
  3. Toote tagastamise korral tagastatakse Toote eest tasutud summa (v.a. transpordikulu) hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest E-poe laos, eeldusel, et taganemisavaldus on E-poeni jõudnud tähtaja jooksul.
  4. Toote tagastamise transpordikulud kannab Klient.
  5. E-pood kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui Toode on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui Toode ei vasta Kliendi tellimuses olevale Tootele.
  6. Kui tagastatav Toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt Toote mittesihipärase kasutamise või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab E-pood endale õiguse tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt Toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma Toote tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
  7. Juhul, kui Klient kaotab Toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi Toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@telda.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Kliendi avalduse E-poeni jõudmisest.
  8. E-pood jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui E-pood mingil põhjusel ei suuda tarnida tellitud Toodet ning Klient ei ole nõus E-poe poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates E-poe poolt saadetud kirjaliku teavituse Kliendi e-posti aadressile jõudmisest.

Pretensiooni esitamise aeg ja kord

  1. Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 (kahe) aasta jooksul Tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates Toote kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama E-pood.
  2. Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama E-poodi probleemist e-posti aadressil info@telda.ee ning esitama järgmise informatsiooni:- nimi ja kontaktandmed;- kaebuse esitamise kuupäev;- tellimuse kinnituse ja arve number;- Toote seerianumber;- Toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);- E-poele esitatav nõue. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda E-poelt tasuta Toote parandamist või detaili vahetamist.
  3. Peale pretensiooni esitamist kohustub E-pood Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
  4. Valmistusvealise Toote puhul kohustub E-pood remontima, asendama või hüvitama vigase Toote juhul, kui valmistusvead on põhjustanud Toote kasutuskõlbmatuks muutumise.
  5. Nõuetele mittevastava Toote asendamise korral on E-poel õigus nõuda Kliendilt Toote tagastamist.
  6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui Toote remontimine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui E-pood keeldub õigustamatult Toote remontimisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul peale vastava avalduse saamist.
  7. Nõuetele mittevastava Toote hüvitamise korral tagastatakse Toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates päevast, mil antud Toode on jõudnud E-poe lattu.
  8. E-pood ei vastuta:
  9. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
  10. Defektide eest, mis on tekkinud Toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  11. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatu jõud

  1. E-pood ja Klient vastutavad teineteise ees käesoleva Lepingu tingimuste rikkumisega teisele osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
  3. E-pood ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
  4. E-pood ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (E-poest mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
  5. E-pood ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Privaatsus

  1. E-pood kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. E-pood ei avalda kasutajaks registreerumise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL (Secure Socets Layer) - turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
  2. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist E-poe andmebaasist, saates sellekohase kirja e-posti aadressile info@telda.ee.
  3. Käesoleva Lepingu tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja E-pood Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
  4. Käesoleva Lepingu tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka E-poel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.